Show Menu

Předměty označené štítkem "střepy": 15

Houstouň, okr. Kladno

Hostouň1.jpg
Nálezová zpráva obsahující informaci o výkopu odpadní jámy z doby bronzové. Ke zprávě je přiložena obrazová příloha - kresba odpadní jámy a fotky nalezených předmětů (hrneček, střepy) datovaných do únětické kultury.

České Lhotice, okr. Chrudim

ČeskéLhotice3.jpg
První dva soubory jsou zpráva komise skládající se z P. Drdy a M. Slabiny o návštěvě odkryvu oppida u Českých Lhotic. Výzkum probíhal v roce 1976 a vedl jej M. Princ.
Z předchozích let (1920) pochází korespondence mezi Národním muzeem a evangelickou školou v Hradišti o předání nálezů (které v Hradišti údajně velmi trpí) do sbírek Národního muzea.…

Bušovice, okr. Rokycany

Bušovice6.jpg
Zpráva z roku 1925 podává informaci o výkopu v okolí obce Boušovice na Rokycansku. Rolník Fr. Holub zde odkryl odpadní jámu mohylové kultury, ve které později archeologové nalezli úlomky keramiky.
Dopis J. Černého z roku 1986 adresovaný muzeu Rokycany ohledně plánované publikace a archeologických nálezech v Boušovicích poskytuje několik informací…

Borovce, okr. Piešťany

Borovce13.jpg
Zpráva J. Neustupného informuje o výzkumu slovanských žárových mohyl probíhajícím roku 1932. Ke zprávě jsou přiloženy i plány naleziště a popis odkryté mohyly, ve které byly nalezeny spálené lidské ostatky, nespálené zvířecí kosti a keramické střepy. Při výzkumu mohyl badatel narazil také na laténskou mazanici.
Neustupný ve své zprávě zároveň…

Brno-Bosonohy, okr. Brno-město

Bosonohy pozn1.jpg
Nálezová zpráva z roku 1951 informuje o výzkumu Hradiska u Bosonoh badately J. Neustupným a J. Mikuláškem. Výzkum probíhal systémem několika sond, ve kterých byly nalezeny pazourky, střepy, uhlíky... Nálezová zpráva čerpá z pracovního deníku, ve kterém je také obrazový popis naleziště.
Po ukončení výzkumu napsal J. Mikulášek krátký článek do…