Show Menu

Skleněné negativy

Prozatímní výběr z archivu skleněných negativů Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Nejstarší skleněné negativy na oddělení byly pořízeny již na sklonku 19. století, většina však pochází až z počátku století následujícího. Na snímcích jsou k vidění záběry z terénních akcí, minulé výstavy a expozice, nejrůznější osobnosti a samozřejmě sbírkové předměty.

Budeme se snažit zde postupně zpřístupnit většinu snímků podle toho, jak budou skleněné negativy očištěny a naskenovány.

neg11865.jpgneg11951.jpgneg11855.jpgneg11853.jpg