Show Menu

Sbírky

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 2 - Laténské prstencové korále

Zveřejněná databáze představuje kompletní soubor specifických skleněných výrobků doby laténské – tzv. prstencových korálů (něm. Ringperlen, angl. ringbeads), které se nacházejí ve sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. V…

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 1 - Halštatské sklo

Tato databáze obsahuje soubor skleněných korálů z doby halštatské, které se nacházejí ve sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea.Předložená databáze vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního…

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 4 - Vrchotovy Janovice

Soubor fragmentů skla ze zámku ve Vrchotových Janovicích pochází z archeologického výzkumu Oddělení starších českých dějin Národního muzea, který zde s přestávkami probíhal v letech 2004-2007. Během něj byla odkrývána souvrství jak v interiéru zámku,…

Skleněné negativy

Prozatímní výběr z archivu skleněných negativů Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Nejstarší skleněné negativy na oddělení byly pořízeny již na sklonku 19. století, většina však pochází až z počátku století následujícího. Na…

Nálezové zprávy

Archiv nálezových zpráv Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea byl původně fyzicky seřazený do složek podle lokalit brzy po roce 1945 a nově uspořádaný Karlem Sklenářem v 80. letech 20. století. Oproti například archivu nálezových…