Show Menu

Sbírky

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 5 - Doba římská

Zveřejněná databáze představuje soubor skleněných výrobků mladší doby římské pocházejících z pohřebiště z polohy Dobřichov-Třebická, které se nacházejí ve sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Pohřebiště Dobřichov-Třebická…

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 3 - Středověké a raně novověké sklo

Zveřejněná databáze představuje soubor fragmentů archeologického vrcholně středověkého a raně novověkého skla ve sbírce Oddělení starších českých dějin Národního muzea. Podstatná část souboru pochází z archeologického výzkumu Kounického paláce v…

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 1 - Laténské prstencové korále

Zveřejněná databáze představuje kompletní soubor specifických skleněných výrobků doby laténské – tzv. prstencových korálů (něm. Ringperlen, angl. ringbeads), které se nacházejí ve sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. V…

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 2 - Halštatské sklo

Ve zveřejněné databázi jsou představeny skleněné korále ze starší doby železné (doby halštatské), které se nacházejí ve sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea.Archeologická sbírka Národního muzea byla formována již v 19.…

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 4 - Vrchotovy Janovice

Zveřejněná databáze představuje kompletní soubor fragmentů skla získaných při archeologickém výzkumu zámku Vrchotovy Janovice, který je součástí Národního muzea. Samotné zlomky skel se nacházejí ve sbírce Oddělení starších českých dějin.…

Skleněné negativy

Prozatímní výběr z archivu skleněných negativů Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Nejstarší skleněné negativy na oddělení byly pořízeny již na sklonku 19. století, většina však pochází až z počátku století následujícího. Na…

Nálezové zprávy

Archiv nálezových zpráv Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea byl původně fyzicky seřazený do složek podle lokalit brzy po roce 1945 a nově uspořádaný Karlem Sklenářem v 80. letech 20. století. Oproti například archivu nálezových…