Show Menu

Sbírky

Skleněné negativy

Prozatímní výběr z archivu skleněných negativů Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea. Nejstarší skleněné negativy na oddělení byly pořízeny již na sklonku 19. století, většina však pochází až z počátku století následujícího. Na…

Nálezové zprávy

Archiv nálezových zpráv Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea byl původně fyzicky seřazený do složek podle lokalit brzy po roce 1945 a nově uspořádaný Karlem Sklenářem v 80. letech 20. století. Oproti například archivu nálezových…