Show Menu

Předměty ze sbírky "Nálezové zprávy": 52

Hospozín, okr. Kladno

Hospozin1.jpg
Plán místa nálezu hrobů v Hospozíně a nákres lidské lebky.

Štítky:

Mutějovice, okr. Rakovník

mutějovice 34.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu knovízského sídliště v Mutějovicích provedeném v roce 1968 J. Hralou a J. Fridrichem.

Brod nad Tichou, okr. Tachov

Brod nad Tichou 6.jpg
Nálezová zpráva R. Turka o zjišťovacím výzkumu v Brodu n. T. Podezření na domnělou mohylu z hradištního období se nepotvrdilo, nálezy keramiky byly nejstarší ze 16. století.

Buštěhrad, okr. Kladno

Buštěhrad6.jpg
Zpráva o nálezu listovitého kopí objeveném roku 1910 a darovaném muzeu K. Žeberou. Zpráva K. Žebery o nálezu pazourků a keramiky kultury s moravskou malovanou keramikou v roce 1926.

Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice

Roudnice4.jpg
Dopis L. Káněho s kresbou nálezu keramiky a odpověď M. Slabiny.

Chlumín, okr. Mělník

Chlumín.jpg
Zpráva o nálezu paleolitického valounového otloukače roku 1964 K. Žeberou. Jmenovaným darováno do sbírky NM.

Dreveník, okr. Spišská Nová ves, Levoča

Drevenik13.jpg
Plány a poznámky psané J. Neustupným z výzkumů slovenského hradiště Dreveníku v letech 1932 a 1933, jedna fotografie.

Dneboh, okr. Mladá Boleslav

Dneboh 3.jpg
Plány z výzkumu z roku 1955. Dále dopis J. Waldhauserovi o dalších nálezech v Dnebohu, předaný asi dle průvodního lístku roku 1973 do Národního muzea.

Štítky: ,

Čelákovice, okr. Praha-východ

Čelákovice sídliště 1930_1.jpg
Sídlištní a hrobové nálezy z území Čelákovic z různých let. Plány sídlištních jam z roku 1914, dále nálezové zprávy z let 1927 a 1930. Materiály o nálezech hrobů budou ještě doplněny.

Hradiště, okr. Rokycany

Hradiště1.jpg
Nedatovaný náčrtek místa nálezu keltské mince učiněného zřejmě roku 1858.

Štítky: ,