Show Menu

Předměty označené štítkem "kamenná industrie": 6

Buštěhrad, okr. Kladno

Buštěhrad6.jpg
Zpráva o nálezu listovitého kopí objeveném roku 1910 a darovaném muzeu K. Žeberou. Zpráva K. Žebery o nálezu pazourků a keramiky kultury s moravskou malovanou keramikou v roce 1926.

Chlumín, okr. Mělník

Chlumín.jpg
Zpráva o nálezu paleolitického valounového otloukače roku 1964 K. Žeberou. Jmenovaným darováno do sbírky NM.

Dráchov, okr. Tábor

Dráchov1.jpg
M. Hrabě ve své nálezové zprávě z roku 1986 adresované Národnímu muzeu (konkrétně Dr. Sklenářovi) píše o nálezu většího množství kamenné industrie v okolí Dráchova. Jedná se údajně o pěstní klíny, drasadla a sekáče. To vše objevil M. Hrabě společně se svým biologickým kroužkem v navážce z místních polí.

Dřevěnice, okr. Jičín

Dřevěnice1.jpg
Korespondence mezi M. Svatou a J. Hralovou o darování kamenné industrie do sbírek Národního muzea. M. Svatá nabízí kamennou sekyrku a kladívko, které našla při sklízení řepy. Národní muzeum ve svém dopise děkuje paní Svaté za zájem, ale doporučuje, aby své nálezy odevzdala Jičínskému muzeu.

Ivančice, okr. Brno-venkov

Ivančice1.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu odpadní jámy probíhajícím roku 1940 v Ivančicích. V jámě byly objeveny pazourkové štěpy, fragment hlazeného nástroje a střepy lineární (volutové) keramiky.

Bojnice, okr. Prievidza

Bojnice1.jpg
Nálezová zpráva pocházející z výzkumu paleolitické jeskyně v Bojnicích na Slovensku. V jeskyni byla nalezena kamenná industrie (hroty a čepele kamenných nástrojů), která je vyfocena v příloze nálezové zprávy.