Show Menu

Předměty označené štítkem "neolit": 4

Čelákovice, okr. Praha-východ

Čelákovice sídliště 1930_1.jpg
Sídlištní a hrobové nálezy z území Čelákovic z různých let. Plány sídlištních jam z roku 1914, dále nálezové zprávy z let 1927 a 1930. Materiály o nálezech hrobů budou ještě doplněny.

Ivančice, okr. Brno-venkov

Ivančice1.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu odpadní jámy probíhajícím roku 1940 v Ivančicích. V jámě byly objeveny pazourkové štěpy, fragment hlazeného nástroje a střepy lineární (volutové) keramiky.

Mšeno, okr. Mělník

Mšeno6.jpg
Tři nálezové zprávy z let 1976 - 1978 o výzkumech neolitického sídliště a pohřebiště z doby bronzové. Výkopů se mimo jiné účastnili M. Lička, M. Zápotocký, M. Zápotocká, J. Martinovský, M. Bareš a další.

Brno-Bosonohy, okr. Brno-město

Bosonohy pozn1.jpg
Nálezová zpráva z roku 1951 informuje o výzkumu Hradiska u Bosonoh badately J. Neustupným a J. Mikuláškem. Výzkum probíhal systémem několika sond, ve kterých byly nalezeny pazourky, střepy, uhlíky... Nálezová zpráva čerpá z pracovního deníku, ve kterém je také obrazový popis naleziště.
Po ukončení výzkumu napsal J. Mikulášek krátký článek do…