Show Menu

Browse Exhibits : 1

Poslední archeologická expozice Národního muzea

Prohlédněte si záběry z poslední archeologické expozice Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska, která byla v Národním muzeu k vidění od 60. let 20. století až do roku 2011, kdy došlo k její deinstalaci z důvodu dlouho plánované celkové rekonstrukce historické budovy muzea.

, ,