Show Menu

Předměty označené štítkem "doba bronzová": 13

Mutějovice, okr. Rakovník

mutějovice 34.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu knovízského sídliště v Mutějovicích provedeném v roce 1968 J. Hralou a J. Fridrichem.

Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice

Roudnice4.jpg
Dopis L. Káněho s kresbou nálezu keramiky a odpověď M. Slabiny.

Drahelčice, okr. Praha-západ

Drahelčice1.jpg
Zpráva podává informaci o nálezu střepů a zvířecích kostí, které jsou nyní uloženy v Národním muzeu. Na artefakty bylo naraženo náhodou, při kopání staré hrušně, a všechny se řadí do knovízské kultury.

Dubňany, okr. Hodonín

Dubňany1.jpg
Korespondence mezi Karlem Režným, kronikářem obce Dubňany, a Národním muzeem o poskytnutí informací o nálezech v Dubňanech. Muzeum ve svém dopise odpovídá, že v jeho inventáři jsou pouze tři artefakty z této lokality. Džbán a hrnek únětické kultury a amfora kultury se šňůrovou keramikou. Národní muzeum dále dodává, že více předmětů by se mohlo…

Mnetěš, okr. Litoměřice

Mneteš1.jpg
Dopis Vlastislava Zázvorky z roku 1947 adresovaný Národnímu muzeu informuje o nálezu střepu knovízské zásobní nádoby.

Mochov, okr. Praha-východ

Mochov1.jpg
Zdeněk Friedler ve své nálezové zprávě z roku 1941 podává informaci o kostrovém pohřebišti unětické kultury blízko Mochova. V hrobech se kromě lidských ostatků našla i keramika.

Chrášťany, okr. Rakovník

Chrášťany 4a1.jpg
Dopis J. Hakena o předání předmětů z doby bronzové nalezených na sídlišti u Rakovníku Národnímu muzeu. Jedná se o sekyrky, koule (k mletí obilí?), výstroj a dýku. Předměty byly nalezeny v souvislosti se stavbou železnice.

Mšeno, okr. Mělník

Mšeno6.jpg
Tři nálezové zprávy z let 1976 - 1978 o výzkumech neolitického sídliště a pohřebiště z doby bronzové. Výkopů se mimo jiné účastnili M. Lička, M. Zápotocký, M. Zápotocká, J. Martinovský, M. Bareš a další.

Houstouň, okr. Kladno

Hostouň1.jpg
Nálezová zpráva obsahující informaci o výkopu odpadní jámy z doby bronzové. Ke zprávě je přiložena obrazová příloha - kresba odpadní jámy a fotky nalezených předmětů (hrneček, střepy) datovaných do únětické kultury.

Bušovice, okr. Rokycany

Bušovice6.jpg
Zpráva z roku 1925 podává informaci o výkopu v okolí obce Boušovice na Rokycansku. Rolník Fr. Holub zde odkryl odpadní jámu mohylové kultury, ve které později archeologové nalezli úlomky keramiky.
Dopis J. Černého z roku 1986 adresovaný muzeu Rokycany ohledně plánované publikace a archeologických nálezech v Boušovicích poskytuje několik informací…