Show Menu

Předměty označené štítkem "nádoby": 11

Dneboh, okr. Mladá Boleslav

Dneboh 3.jpg
Plány z výzkumu z roku 1955. Dále dopis J. Waldhauserovi o dalších nálezech v Dnebohu, předaný asi dle průvodního lístku roku 1973 do Národního muzea.

Štítky: ,

Mradice, okr. Louny

Mradice6.jpg
Zpráva o nálezu zřejmě urny v melioračním příkopu.

Štítky:

Dubňany, okr. Hodonín

Dubňany1.jpg
Korespondence mezi Karlem Režným, kronikářem obce Dubňany, a Národním muzeem o poskytnutí informací o nálezech v Dubňanech. Muzeum ve svém dopise odpovídá, že v jeho inventáři jsou pouze tři artefakty z této lokality. Džbán a hrnek únětické kultury a amfora kultury se šňůrovou keramikou. Národní muzeum dále dodává, že více předmětů by se mohlo…

Mnetěš, okr. Litoměřice

Mneteš1.jpg
Dopis Vlastislava Zázvorky z roku 1947 adresovaný Národnímu muzeu informuje o nálezu střepu knovízské zásobní nádoby.

Mochov, okr. Praha-východ

Mochov1.jpg
Zdeněk Friedler ve své nálezové zprávě z roku 1941 podává informaci o kostrovém pohřebišti unětické kultury blízko Mochova. V hrobech se kromě lidských ostatků našla i keramika.

Jarpice, okr. Kladno

Jarpice1.jpg
Zpráva Aloise Vondráčka o nálezu střepů hrnců ze 13. století v obci Jarpice (původně Oudešice).

Štítky: ,

Hrádek, okr. Rokycany

Hrádek1.jpg
Dopis Antonína Šmída informující o nálezu nádob a dalších věcí v Hrádku u Rokycan. Pro lepší orientaci je obsažena i mapa naleziště.

Štítky:

Houstouň, okr. Kladno

Hostouň1.jpg
Nálezová zpráva obsahující informaci o výkopu odpadní jámy z doby bronzové. Ke zprávě je přiložena obrazová příloha - kresba odpadní jámy a fotky nalezených předmětů (hrneček, střepy) datovaných do únětické kultury.

Brno-Holásky, okr. Brno-město

Brno - Holásky.jpg
J. Mikulášek ve své nálezové zprávě z roku 1942 píše o nálezu nádoby z období stěhování národů. Artefakt pochází z areálu místní pískovny, přičemž Mikulášek informuje i o tom, že ve sbírce soudního rady Chleboráda, je podobných předmětů z této lokality více.

Bystřany, okr. Teplice

Bystřany strana 1a.jpg
Dopis F. Cajthamla-Liberté z roku 1926 adresovaný Národnímu muzeu o objevu kostrového hrobu a keramických nádob při stavbě domů v obci Bystřany. Autor v dopise pojednává i o možnosti existence dalších hrobů na katastru obce a zároveň prosí Národní muzeum o dataci jím zaslaných artefaktů, aby mohl o nálezu udělat záznam do místní kroniky.