Show Menu

Předměty označené štítkem "středověk": 16

H2-198717

H2-198717 po restaurování.jpg
Torzo pohárku s polovejčitou kupou zdobenou svislým optickým dekorem, hladkou patkou a nodem tvořeným dvěma kuličkami, vyrobeno z nazelenalého skla, pravděpodobně domácí produkce, povrch drsný díky odpadnutí tenkých korozních vrstev.

H2-198691

H2-198691.jpg
Torzo kyjovité číše českého typu z 11 fragmentů tvořící horní část a vyšší patku, 4 fragmenty nespojitelné přiloženy, povrch číše je dekorován velmi drobnými nálepy a úzkou spinou ze skelného vlákna, která vede 3 cm pod vrchním okrajem číše, ve spodní části číše jsou zřetelné stopy po odpadlé drobné
skelné niti, kterou byla v těchto místech číše…

Štítky: , ,

H2-198690

H2-198690.jpg
Horní část číše českého typu s malými šnekovitými nálepy a úzkou spinou ze skelného vlákna, která vede asi pět cm pod horním okrajem, vyrobena z lehce nazelenalého skla, nažloutlého skla, drobné korozní poškození ve formě záprasků hmoty.

Štítky: , ,

H2-198686

H2-198686 (1).JPG
Jedná se o zlomek z pravděpodobně z horního okraje číše českého typu se spinou ze skleněného vlákna, bez korozního poškození, dle chemického složení se jedná již o výrobek renesanční.

H2-198685

H2-198685.jpg
Malý zlomek z pravděpodobně z horní části číše českého typu se spinou ze skleněného vlákna, bez korozního poškození, dle chemického složení se jedná o domácí výrobek vrcholně středověkých skláren (tzv. regionální gotika).

H2-198684

H2-198684.jpg
Horní část číše českého typu s hrotitými nálepy a úzkou spinou ze skelného vlákna, která vede asi 2 cm pod horním okrajem, celkem ze 6 fragmentů, 3 další neumístěny a přiloženy, vyrobena z lehce nazelenalého skla, téměř bez korozního poškození.

Štítky: , ,

H2-105448

H2-105448 před restaurováním (2).jpg
Fragmenty pravděpodobně baňaté láhve s vysokým kónickým hrdlem.

Štítky: , ,

H2-105428

H2-105428 (3).JPG
Spodní část číše s vysoko vypíchnutým dnem, kolem dna je vedena silná spina ze skelného vlákna kleštěmi mačkaná do lalokovitých výběžků, vyrobena z lehce nazelenalého skla, bez korozního poškození.

H2-105421

H2-105421 krautstrunk nálep (0,80x).jpg
Torzo nízké číše krautstrunk ze 3 fragmentů z namodralého skla, povrch číše je zdoben velkými nálepy a dno je zdobeno kapkovitým lemem, pravděpodobně
import z oblasti dnešního Rakouska nebo západního Německa.

H2-105384

H2-105384 (5).JPG
Více než polovina nízce vypíchnuté patky číše českého typu z lehce nazelenalého skla, korozní poškození ve formě bílých soustředných kruhů.

Štítky: , ,