Show Menu

Předměty označené štítkem "Praha": 28

H2-198791

H2-198791 (1).JPG
Dno silnostěnné čtyřboké láhve z lehce nažloutlého skla, drobné poškození důlkovou korozí.

Štítky: , ,

H2-198789

H2-198789 označený odběr.jpg
Kupa renesančního pohárku zvonovitého tvaru s rovným dnem kupy, výraznější korozní poškození s tvorbou jemných vrstviček oranžové barvy, celkem z 9 fragmentů, dle chemického složení se jedná o typický renesanční výrobek, pravděpodobně domácích skláren.

Štítky: , , ,

H2-198717

H2-198717 po restaurování.jpg
Torzo pohárku s polovejčitou kupou zdobenou svislým optickým dekorem, hladkou patkou a nodem tvořeným dvěma kuličkami, vyrobeno z nazelenalého skla, pravděpodobně domácí produkce, povrch drsný díky odpadnutí tenkých korozních vrstev.

H2-198713

H2-198713 (1).JPG
Torzo pohárku s hladkou patkou a nodem tvořeným dvěma kuličkami, kupa se nedochovala, vyrobeno z nazelenalého skla, pravděpodobně domácí produkce, povrch drsný díky odpadnutí tenkých korozních vrstev.

Štítky: , ,

H2-198691

H2-198691.jpg
Torzo kyjovité číše českého typu z 11 fragmentů tvořící horní část a vyšší patku, 4 fragmenty nespojitelné přiloženy, povrch číše je dekorován velmi drobnými nálepy a úzkou spinou ze skelného vlákna, která vede 3 cm pod vrchním okrajem číše, ve spodní části číše jsou zřetelné stopy po odpadlé drobné
skelné niti, kterou byla v těchto místech číše…

Štítky: , ,

H2-198690

H2-198690.jpg
Horní část číše českého typu s malými šnekovitými nálepy a úzkou spinou ze skelného vlákna, která vede asi pět cm pod horním okrajem, vyrobena z lehce nazelenalého skla, nažloutlého skla, drobné korozní poškození ve formě záprasků hmoty.

Štítky: , ,

H2-198686

H2-198686 (1).JPG
Jedná se o zlomek z pravděpodobně z horního okraje číše českého typu se spinou ze skleněného vlákna, bez korozního poškození, dle chemického složení se jedná již o výrobek renesanční.

H2-198685

H2-198685.jpg
Malý zlomek z pravděpodobně z horní části číše českého typu se spinou ze skleněného vlákna, bez korozního poškození, dle chemického složení se jedná o domácí výrobek vrcholně středověkých skláren (tzv. regionální gotika).

H2-198684

H2-198684.jpg
Horní část číše českého typu s hrotitými nálepy a úzkou spinou ze skelného vlákna, která vede asi 2 cm pod horním okrajem, celkem ze 6 fragmentů, 3 další neumístěny a přiloženy, vyrobena z lehce nazelenalého skla, téměř bez korozního poškození.

Štítky: , ,

H2-105456

H2-105456 před restaurováním.jpg
Fragment konvice s tenkých páskovým uchem z lehce nahnědlého skla, téměř bez korozního poškození.

Štítky: , ,