Show Menu

Předměty označené štítkem "kultura se šňůrovou keramikou": 3

Dubňany, okr. Hodonín

Dubňany1.jpg
Korespondence mezi Karlem Režným, kronikářem obce Dubňany, a Národním muzeem o poskytnutí informací o nálezech v Dubňanech. Muzeum ve svém dopise odpovídá, že v jeho inventáři jsou pouze tři artefakty z této lokality. Džbán a hrnek únětické kultury a amfora kultury se šňůrovou keramikou. Národní muzeum dále dodává, že více předmětů by se mohlo…

Čížkovice, okr. Litoměřice

Čížkovice1.jpg
První dokument je nálezová zpráva informující o objevu čtyř uren v hrobech skrčenců u Čížkovic. V hrobech byly kromě lidských ostatků a keramických nádob (uren) nalezeny i šperky, zbraně a střepy.
Další dva soubory jsou dopisy mezi Národním muzeem a Královskou cementárnou (nálezcem) o darování předmětů do sbírek muzea.

Bžany, okr. Teplice

Bžany1.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu hrobu kultury se šňůrovou keramikou probíhajícím v roce 1936. Zpráva obsahuje o obrazovou přílohu s popisem, kde se jednotlivé předměty (sekeromlat, amfora, kosterní pozůstatky...) nacházely.
Na zprávu navazuje dopis z roku 1937, obsahující doplňující informace k okolnostem nálezu.