Show Menu

Předměty označené štítkem "skrčenci": 2

Čížkovice, okr. Litoměřice

Čížkovice1.jpg
První dokument je nálezová zpráva informující o objevu čtyř uren v hrobech skrčenců u Čížkovic. V hrobech byly kromě lidských ostatků a keramických nádob (uren) nalezeny i šperky, zbraně a střepy.
Další dva soubory jsou dopisy mezi Národním muzeem a Královskou cementárnou (nálezcem) o darování předmětů do sbírek muzea.

Brozany nad Ohří, okr. Litoměřice

Brozany1.jpg
Václav Voborský ve svém dopise píše o nálezu hrobů skrčenců (eneolit, kultura kulovitých amfor) a o hrobech slovanských. V inventáři hrobů skrčenců se nacházely kostěné kroužky, kančí zuby, kostěná jehlice, jantar... V hrobech slovanských keramické nádoby. Autor se dále zmiňuje o tom, že artefakty nejspíš zůstanou ve sbírce místní školy. Nálezy…