Show Menu

Předměty označené štítkem "šperky": 6

Hostivice, okr. Praha-západ

Hostivice1.jpg
Jedná se o dopis Správy státních statků v Jenči Národnímu muzeu z roku 1937. Správa státních statků v něm žádá Národní muzeum o posouzení archeologické hodnoty bronzového amuletu nalezeného roku 1932 v Hostivické cihelně při těžbě hlíny. Amulet byl k dopisu přiložen.

Štítky: ,

Mlázovice-Mezihoří, okr. Jičín

Mlázovice-Mezihoří1.jpg
Dopis o nálezu střepů a záušnic ze středověkého sídliště (doba hradištní). Dopis obsahuje i obrazovou přílohu záušnic.

Čížkovice, okr. Litoměřice

Čížkovice1.jpg
První dokument je nálezová zpráva informující o objevu čtyř uren v hrobech skrčenců u Čížkovic. V hrobech byly kromě lidských ostatků a keramických nádob (uren) nalezeny i šperky, zbraně a střepy.
Další dva soubory jsou dopisy mezi Národním muzeem a Královskou cementárnou (nálezcem) o darování předmětů do sbírek muzea.

Brněnské Ivanovice, okr. Brno-město

Brno - Brněnské Ivanovice.jpg
Jedná se o nálezovou zprávu J. Mikuláška o objevu dívčího kostrového hrobu z laténského období v areálu pískovny na katastru obce Ivanovice. Hrob byl téměř neporušen (s výjimkou lebky) a v jeho inventáři se našly ještě bronzový náramek a železná spona.

Štítky: , ,

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, okr. Praha-východ

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 3.jpg
Jedná se o opis nálezové zpráva o výzkumu bronzového depotu v Brandýsu nad Labem. Objev byl učiněn při výkopu kanalizace roku 1946 a jedná se o výrobky unětické kultury čítající několik bronzových hřiven, náramky, prsten, jehlici a kousek jantaru. Pravděpodobně se jednalo o poklad obchodníka doby bronzové. Ke zprávě je přiložena i mapka a podrobný…

Bělčice, okr. Strakonice

Bělčice3.jpg
Zpráva z naleziště v Bělčicích podává informaci o nálezů tří hrobů z doby železné. Hroby muže a starší ženy se dochovaly v dobrém stavu. V jejich inventáři byly nalezeny záušnice, korálky a železný nůž. Třetí hrob se dochoval bohužel jen částečně. Podařilo se z něj vyzdvihnout jen pravou nohu, část lebky a záušnice.