Show Menu

Předměty označené štítkem "únětická kultura": 7

Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice

Roudnice4.jpg
Dopis L. Káněho s kresbou nálezu keramiky a odpověď M. Slabiny.

Dubňany, okr. Hodonín

Dubňany1.jpg
Korespondence mezi Karlem Režným, kronikářem obce Dubňany, a Národním muzeem o poskytnutí informací o nálezech v Dubňanech. Muzeum ve svém dopise odpovídá, že v jeho inventáři jsou pouze tři artefakty z této lokality. Džbán a hrnek únětické kultury a amfora kultury se šňůrovou keramikou. Národní muzeum dále dodává, že více předmětů by se mohlo…

Mochov, okr. Praha-východ

Mochov1.jpg
Zdeněk Friedler ve své nálezové zprávě z roku 1941 podává informaci o kostrovém pohřebišti unětické kultury blízko Mochova. V hrobech se kromě lidských ostatků našla i keramika.

Houstouň, okr. Kladno

Hostouň1.jpg
Nálezová zpráva obsahující informaci o výkopu odpadní jámy z doby bronzové. Ke zprávě je přiložena obrazová příloha - kresba odpadní jámy a fotky nalezených předmětů (hrneček, střepy) datovaných do únětické kultury.

Negativ 11860

neg11860.jpg
Expozice Pravěk československého území, sál 2, vitrína s nálezy ze starší doby bronzové

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, okr. Praha-východ

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 3.jpg
Jedná se o opis nálezové zpráva o výzkumu bronzového depotu v Brandýsu nad Labem. Objev byl učiněn při výkopu kanalizace roku 1946 a jedná se o výrobky unětické kultury čítající několik bronzových hřiven, náramky, prsten, jehlici a kousek jantaru. Pravděpodobně se jednalo o poklad obchodníka doby bronzové. Ke zprávě je přiložena i mapka a podrobný…

Bohušovice nad Ohří, okr. Litoměřice

Bohušovice nad Ohří3.jpg
F. Vydra ve svém dopise z roku 1944 prosí Národní muzeum o zaslání fotografií a popisků k nálezům, které roku 1940 muzeu předal. Jednalo se o inventář popelnickových hrobů. Zároveň autor dopisu dodává, že pokud bude mít Národní muzeum zájem, je ochoten poslat i další předměty, které v Bohušovicích našel. K dopisu je přiložena i předešlá…