Show Menu

Předměty označené štítkem "střepy": 15

Mutějovice, okr. Rakovník

mutějovice 34.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu knovízského sídliště v Mutějovicích provedeném v roce 1968 J. Hralou a J. Fridrichem.

Buštěhrad, okr. Kladno

Buštěhrad6.jpg
Zpráva o nálezu listovitého kopí objeveném roku 1910 a darovaném muzeu K. Žeberou. Zpráva K. Žebery o nálezu pazourků a keramiky kultury s moravskou malovanou keramikou v roce 1926.

Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice

Roudnice4.jpg
Dopis L. Káněho s kresbou nálezu keramiky a odpověď M. Slabiny.

Drahelčice, okr. Praha-západ

Drahelčice1.jpg
Zpráva podává informaci o nálezu střepů a zvířecích kostí, které jsou nyní uloženy v Národním muzeu. Na artefakty bylo naraženo náhodou, při kopání staré hrušně, a všechny se řadí do knovízské kultury.

Ivančice, okr. Brno-venkov

Ivančice1.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu odpadní jámy probíhajícím roku 1940 v Ivančicích. V jámě byly objeveny pazourkové štěpy, fragment hlazeného nástroje a střepy lineární (volutové) keramiky.

Mnetěš, okr. Litoměřice

Mneteš1.jpg
Dopis Vlastislava Zázvorky z roku 1947 adresovaný Národnímu muzeu informuje o nálezu střepu knovízské zásobní nádoby.

Hraběšín, okr. Kutná Hora

Hraběšín1.jpg
Vypsaný inventář Včelského muzea zahrnující nálezy z mohyl u Hraběšína. Jedná se o keramické střepy a železný předmět.

Štítky: ,

Chýně, okr. Praha-západ

Chýně1.jpg
Nálezová zpráva Rudolfa Turka z roku 1939 informuje o odkrytí několika laténských pecí na tavbu železa. V některých jamách byly nalezeny i keramické střepy, zvířecí kosti, drtidlo a uhlí. Nálezová zpráva je doplněna o obrazový popis naleziště a fotografický materiál.

Štítky: , ,

Mochov, okr. Praha-východ

Mochov1.jpg
Zdeněk Friedler ve své nálezové zprávě z roku 1941 podává informaci o kostrovém pohřebišti unětické kultury blízko Mochova. V hrobech se kromě lidských ostatků našla i keramika.

Mlázovice-Mezihoří, okr. Jičín

Mlázovice-Mezihoří1.jpg
Dopis o nálezu střepů a záušnic ze středověkého sídliště (doba hradištní). Dopis obsahuje i obrazovou přílohu záušnic.