Show Menu

Předměty označené štítkem "latén": 5

Hradiště, okr. Rokycany

Hradiště1.jpg
Nedatovaný náčrtek místa nálezu keltské mince učiněného zřejmě roku 1858.

Štítky: ,

Češov, okr. Jičín

Češov3.jpg
Korespondence z roku 1969 mezi R. Turkem a J. Waldhauserem (Severočeské muzeum) týkající se předání leteckých fotek naleziště v Češově, které měl pořídit R. Turek při svém výzkumu Prachovských skal. Severočeské muzeum totiž plánovalo v Češově provádět záchranný archeologický výzkum. Pánové se v dopisech také zaobírají dodnes nezodpovězenou otázkou…

Chýně, okr. Praha-západ

Chýně1.jpg
Nálezová zpráva Rudolfa Turka z roku 1939 informuje o odkrytí několika laténských pecí na tavbu železa. V některých jamách byly nalezeny i keramické střepy, zvířecí kosti, drtidlo a uhlí. Nálezová zpráva je doplněna o obrazový popis naleziště a fotografický materiál.

Štítky: , ,

Borovce, okr. Piešťany

Borovce13.jpg
Zpráva J. Neustupného informuje o výzkumu slovanských žárových mohyl probíhajícím roku 1932. Ke zprávě jsou přiloženy i plány naleziště a popis odkryté mohyly, ve které byly nalezeny spálené lidské ostatky, nespálené zvířecí kosti a keramické střepy. Při výzkumu mohyl badatel narazil také na laténskou mazanici.
Neustupný ve své zprávě zároveň…

Brněnské Ivanovice, okr. Brno-město

Brno - Brněnské Ivanovice.jpg
Jedná se o nálezovou zprávu J. Mikuláška o objevu dívčího kostrového hrobu z laténského období v areálu pískovny na katastru obce Ivanovice. Hrob byl téměř neporušen (s výjimkou lebky) a v jeho inventáři se našly ještě bronzový náramek a železná spona.

Štítky: , ,