Show Menu

Předměty označené štítkem "mohyly": 4

Hraběšín, okr. Kutná Hora

Hraběšín1.jpg
Vypsaný inventář Včelského muzea zahrnující nálezy z mohyl u Hraběšína. Jedná se o keramické střepy a železný předmět.

Štítky: ,

Močerady, okr. Domažlice

Močerady3.jpg
Zpráva Jiřího Neustupného z roku 1942 informuje o existenci několika mohyl na katastru obce Močerady, které zatím nebyly podrobeny hlubšímu archeologickému výzkumu. Neustupný zde podotýká, že mohyly by měly být odkryty a probádány, aby bylo možné je blíže datovat.

Štítky: ,

Chrášťany, okr. Rakovník

Chrášťany 4a1.jpg
Dopis J. Hakena o předání předmětů z doby bronzové nalezených na sídlišti u Rakovníku Národnímu muzeu. Jedná se o sekyrky, koule (k mletí obilí?), výstroj a dýku. Předměty byly nalezeny v souvislosti se stavbou železnice.

Borovce, okr. Piešťany

Borovce13.jpg
Zpráva J. Neustupného informuje o výzkumu slovanských žárových mohyl probíhajícím roku 1932. Ke zprávě jsou přiloženy i plány naleziště a popis odkryté mohyly, ve které byly nalezeny spálené lidské ostatky, nespálené zvířecí kosti a keramické střepy. Při výzkumu mohyl badatel narazil také na laténskou mazanici.
Neustupný ve své zprávě zároveň…