Show Menu

Předměty označené štítkem "Slované": 5

Dreveník, okr. Spišská Nová ves, Levoča

Drevenik13.jpg
Plány a poznámky psané J. Neustupným z výzkumů slovenského hradiště Dreveníku v letech 1932 a 1933, jedna fotografie.

Češov, okr. Jičín

Češov3.jpg
Korespondence z roku 1969 mezi R. Turkem a J. Waldhauserem (Severočeské muzeum) týkající se předání leteckých fotek naleziště v Češově, které měl pořídit R. Turek při svém výzkumu Prachovských skal. Severočeské muzeum totiž plánovalo v Češově provádět záchranný archeologický výzkum. Pánové se v dopisech také zaobírají dodnes nezodpovězenou otázkou…

Borovce, okr. Piešťany

Borovce13.jpg
Zpráva J. Neustupného informuje o výzkumu slovanských žárových mohyl probíhajícím roku 1932. Ke zprávě jsou přiloženy i plány naleziště a popis odkryté mohyly, ve které byly nalezeny spálené lidské ostatky, nespálené zvířecí kosti a keramické střepy. Při výzkumu mohyl badatel narazil také na laténskou mazanici.
Neustupný ve své zprávě zároveň…

Brno-Bosonohy, okr. Brno-město

Bosonohy pozn1.jpg
Nálezová zpráva z roku 1951 informuje o výzkumu Hradiska u Bosonoh badately J. Neustupným a J. Mikuláškem. Výzkum probíhal systémem několika sond, ve kterých byly nalezeny pazourky, střepy, uhlíky... Nálezová zpráva čerpá z pracovního deníku, ve kterém je také obrazový popis naleziště.
Po ukončení výzkumu napsal J. Mikulášek krátký článek do…

Brozany nad Ohří, okr. Litoměřice

Brozany1.jpg
Václav Voborský ve svém dopise píše o nálezu hrobů skrčenců (eneolit, kultura kulovitých amfor) a o hrobech slovanských. V inventáři hrobů skrčenců se nacházely kostěné kroužky, kančí zuby, kostěná jehlice, jantar... V hrobech slovanských keramické nádoby. Autor se dále zmiňuje o tom, že artefakty nejspíš zůstanou ve sbírce místní školy. Nálezy…