Show Menu

Předměty označené štítkem "eneolit": 5

Dreveník, okr. Spišská Nová ves, Levoča

Drevenik13.jpg
Plány a poznámky psané J. Neustupným z výzkumů slovenského hradiště Dreveníku v letech 1932 a 1933, jedna fotografie.

Dubňany, okr. Hodonín

Dubňany1.jpg
Korespondence mezi Karlem Režným, kronikářem obce Dubňany, a Národním muzeem o poskytnutí informací o nálezech v Dubňanech. Muzeum ve svém dopise odpovídá, že v jeho inventáři jsou pouze tři artefakty z této lokality. Džbán a hrnek únětické kultury a amfora kultury se šňůrovou keramikou. Národní muzeum dále dodává, že více předmětů by se mohlo…

Bžany, okr. Teplice

Bžany1.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu hrobu kultury se šňůrovou keramikou probíhajícím v roce 1936. Zpráva obsahuje o obrazovou přílohu s popisem, kde se jednotlivé předměty (sekeromlat, amfora, kosterní pozůstatky...) nacházely.
Na zprávu navazuje dopis z roku 1937, obsahující doplňující informace k okolnostem nálezu.

Negativ 11953

neg11953.jpg
Expozice Pravěk československého území, sál 1, vitrína s nálezy ze staršího eneolitu

Štítky: ,

Brozany nad Ohří, okr. Litoměřice

Brozany1.jpg
Václav Voborský ve svém dopise píše o nálezu hrobů skrčenců (eneolit, kultura kulovitých amfor) a o hrobech slovanských. V inventáři hrobů skrčenců se nacházely kostěné kroužky, kančí zuby, kostěná jehlice, jantar... V hrobech slovanských keramické nádoby. Autor se dále zmiňuje o tom, že artefakty nejspíš zůstanou ve sbírce místní školy. Nálezy…