Show Menu

Bžany, okr. Teplice

Bžany1.jpg
Bžany2.jpg
Bžany3.jpg

Title

Bžany, okr. Teplice

Subject

Nálezová zpráva s obrazovým popiskem a dopis

Description

Nálezová zpráva o výzkumu hrobu kultury se šňůrovou keramikou probíhajícím v roce 1936. Zpráva obsahuje o obrazovou přílohu s popisem, kde se jednotlivé předměty (sekeromlat, amfora, kosterní pozůstatky...) nacházely.
Na zprávu navazuje dopis z roku 1937, obsahující doplňující informace k okolnostem nálezu.

Publisher

F. Vencour?

Date

1936 a 1937

Rights

© Národní muzeum

Social Bookmarking

Geolocation