Show Menu

Bušovice, okr. Rokycany

Bušovice1a.jpg
Bušovice1b.jpg
Bušovice2.jpg
Bušovice3.jpg
Bušovice4.jpg
Bušovice5.jpg
Bušovice6.jpg
Bušovice7.jpg

Title

Bušovice, okr. Rokycany

Subject

Nálezová zpráva a dopis s přilohou

Description

Zpráva z roku 1925 podává informaci o výkopu v okolí obce Boušovice na Rokycansku. Rolník Fr. Holub zde odkryl odpadní jámu mohylové kultury, ve které později archeologové nalezli úlomky keramiky.
Dopis J. Černého z roku 1986 adresovaný muzeu Rokycany ohledně plánované publikace a archeologických nálezech v Boušovicích poskytuje několik informací o obci a přílohu v podobě mapy okolí a soupisu orné půdy.

Creator

Josef Černý, F. Mach?

Date

1925 a 1986

Rights

© Národní muzeum

Social Bookmarking

Geolocation