Show Menu

Předměty označené štítkem "expozice": 42

Negativ 11174

neg11174.jpg
Expozice „Pravěké dějiny Čech“ (1946–1948), detail vitríny „Lovci sobů, lovci mamutů“.

Štítky:

Negativ 11173

neg11173.jpg
Expozice „Pravěké dějiny Čech“ (1946–1948), sál č. 6.

Štítky:

Negativ 11171

neg11171.jpg
Expozice „Pravěké dějiny Čech“ (1946–1948), detail vitríny „Keltské město (oppidum) u Stradonic“.

Štítky:

Negativ 11170

neg11170.jpg
Expozice „Pravěké dějiny Čech“ (1946–1948), sál č. 6?

Štítky:

Negativ 11169

neg11169.jpg
Expozice „Pravěké dějiny Čech“ (1946–1948), sál č. 5?

Štítky:

Negativ 11162

neg11162.jpg
Expozice "Od pravěku k českým Slovanům" (1948-1950), sál č. 2, celkový pohled.

Štítky:

Negativ 11165

neg11165.jpg
Expozice "Od pravěku k českým Slovanům" (1948-1950), detail skříňové vitríny s instalací sbírkových předmětů (hrob z Kolína – Slované).

Štítky:

Negativ 11164

neg11164.jpg
Expozice "Od pravěku k českým Slovanům" (1948-1950), část sálu č. 5 – Slované.

Štítky:

Negativ 11159

neg11159.jpg
Expozice "Od pravěku k českým Slovanům" (1948-1950), detail skříňové vitríny s instalací sbírkových předmětů z eneolitu.

Štítky:

Negativ 11172

neg11172.jpg
Expozice „Pravěké dějiny Čech“ (1946–1948), sál č. 4 - "První zemědělci".

Štítky: