Show Menu

Předměty označené štítkem "Slovensko": 3

Dreveník, okr. Spišská Nová ves, Levoča

Drevenik13.jpg
Plány a poznámky psané J. Neustupným z výzkumů slovenského hradiště Dreveníku v letech 1932 a 1933, jedna fotografie.

Borovce, okr. Piešťany

Borovce13.jpg
Zpráva J. Neustupného informuje o výzkumu slovanských žárových mohyl probíhajícím roku 1932. Ke zprávě jsou přiloženy i plány naleziště a popis odkryté mohyly, ve které byly nalezeny spálené lidské ostatky, nespálené zvířecí kosti a keramické střepy. Při výzkumu mohyl badatel narazil také na laténskou mazanici.
Neustupný ve své zprávě zároveň…

Bojnice, okr. Prievidza

Bojnice1.jpg
Nálezová zpráva pocházející z výzkumu paleolitické jeskyně v Bojnicích na Slovensku. V jeskyni byla nalezena kamenná industrie (hroty a čepele kamenných nástrojů), která je vyfocena v příloze nálezové zprávy.