Show Menu

Předměty označené štítkem "zbraně": 2

Chrášťany, okr. Rakovník

Chrášťany 4a1.jpg
Dopis J. Hakena o předání předmětů z doby bronzové nalezených na sídlišti u Rakovníku Národnímu muzeu. Jedná se o sekyrky, koule (k mletí obilí?), výstroj a dýku. Předměty byly nalezeny v souvislosti se stavbou železnice.

Čížkovice, okr. Litoměřice

Čížkovice1.jpg
První dokument je nálezová zpráva informující o objevu čtyř uren v hrobech skrčenců u Čížkovic. V hrobech byly kromě lidských ostatků a keramických nádob (uren) nalezeny i šperky, zbraně a střepy.
Další dva soubory jsou dopisy mezi Národním muzeem a Královskou cementárnou (nálezcem) o darování předmětů do sbírek muzea.