Show Menu

Předměty označené štítkem "urny": 1

Čížkovice, okr. Litoměřice

Čížkovice1.jpg
První dokument je nálezová zpráva informující o objevu čtyř uren v hrobech skrčenců u Čížkovic. V hrobech byly kromě lidských ostatků a keramických nádob (uren) nalezeny i šperky, zbraně a střepy.
Další dva soubory jsou dopisy mezi Národním muzeem a Královskou cementárnou (nálezcem) o darování předmětů do sbírek muzea.