Show Menu

Předměty označené štítkem "sbírky": 9

Dolany (dnes na k.ú. Poláky), okr. Chomutov

Dolany6.jpg
Zpráva neznámého autora podává informaci o existenci písemných dokladů ke sbírce ze zámku v Dolních Beřkovicích. Sbírky patřily pravděpodobně knížeti Ferdinandu Lobkowiczovi a muzeu v Mělníku byly předány neznámo kdy. Každý z dokladů obsahuje písemný a obrazový popis artefaktu.

Štítky:

Chrášťany, okr. Rakovník

Chrášťany 4a1.jpg
Dopis J. Hakena o předání předmětů z doby bronzové nalezených na sídlišti u Rakovníku Národnímu muzeu. Jedná se o sekyrky, koule (k mletí obilí?), výstroj a dýku. Předměty byly nalezeny v souvislosti se stavbou železnice.

České Lhotice, okr. Chrudim

ČeskéLhotice3.jpg
První dva soubory jsou zpráva komise skládající se z P. Drdy a M. Slabiny o návštěvě odkryvu oppida u Českých Lhotic. Výzkum probíhal v roce 1976 a vedl jej M. Princ.
Z předchozích let (1920) pochází korespondence mezi Národním muzeem a evangelickou školou v Hradišti o předání nálezů (které v Hradišti údajně velmi trpí) do sbírek Národního muzea.…

Negativ 11380

neg11380.jpg
Depozitář prehistorického oddělení v hlavní budově Národního muzea, základní sbírky, regály s keramickými nádobami.

Štítky: ,

Negativ 11379

neg11379.jpg
Depozitář prehistorického oddělení v hlavní budově Národního muzea, základní sbírky, regály s keramickými nádobami.

Štítky: ,

Negativ 11378

neg11378.jpg
Depozitář prehistorického oddělení v hlavní budově Národního muzea, základní sbírky, regály s keramickými nádobami.

Štítky: ,

Negativ 11374

neg11374.jpg
Depozitář prehistorického oddělení v hlavní budově Národního muzea, základní sbírky, regály s dřevěnými bednami.

Štítky: ,

Negativ 11377

neg11377.jpg
Depozitář prehistorického oddělení v hlavní budově Národního muzea, základní sbírky, regály s nádobami.

Štítky: ,

Negativ 11373

neg11373.jpg
Depozitář prehistorického oddělení v hlavní budově Národního muzea, základní sbírky, regály s dřevěnými bednami.

Štítky: ,