Show Menu

Databáze archeologického skla ze sbírek NM 1 - Laténské prstencové korále

Zveřejněná databáze představuje kompletní soubor specifických skleněných výrobků doby laténské – tzv. prstencových korálů (něm. Ringperlen, angl. ringbeads), které se nacházejí ve sbírce Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea.
V zásadě jde o masivní korále kroužkovitého tvaru s poměrně malým otvorem, se specifickou výzdobou pásků nebo skvrn. Prstencové korále jsou poměrně dobře chronologicky zařaditelné, některé typy se objevují již v LT C2, ale jejich těžiště patří do LT D. Největší kolekce těchto korálů pocházejí ze střední Evropy. Mezi největší a nejznámější se řadí soubor ze Stradonic, který tvoří jádro sbírky NM i uveřejněné databáze.
Sbírka laténského skla začala vznikat na konci 19. století a od té doby byla součástí řady studií. Nicméně u většiny z nich bylo pracováno pouze s omezeným výběrem nebo absentovala obrazová dokumentace. Vzhledem ke stáří sbírky nebyla jednotná terminologie, chyběly technologické údaje a u řady předmětů došlo k významnému zhoršení fyzického stavu. V rámci výzkumu byly tedy všechny prstencové korále dohledány, setříděny, detailně určeny a konzervátorsky ošetřeny. U reprezentativně vybraných exemplářů proběhla podrobná studie technologických detailů, jejíž výsledky jsou také součástí databáze.

Předložená databáze vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní muzeum (DKRVO 2019-2023/8.III.a).

H1-121004_om (2).jpgH1-80045_om (6).jpgH1-80725 (1).JPGH1-80724 (1).jpg