Show Menu

Procházet položky: 179

Drážkov, okr. Příbram

Dražkov1.jpg
Dopis K. Sklenářovi ohledně žádosti o informace o místních polohách v osadě Drážkov pro soupis archeologických nálezů okresu Příbram a přiložený náčrtek.

Cheznovice, okr. Rokycany

Cheznovice1.jpg
List obsahuje plánek Cheznovic s udáním místních poloh.

Mradice, okr. Louny

Mradice6.jpg
Zpráva o nálezu zřejmě urny v melioračním příkopu.

Štítky:

Dolany (dnes na k.ú. Poláky), okr. Chomutov

Dolany6.jpg
Zpráva neznámého autora podává informaci o existenci písemných dokladů ke sbírce ze zámku v Dolních Beřkovicích. Sbírky patřily pravděpodobně knížeti Ferdinandu Lobkowiczovi a muzeu v Mělníku byly předány neznámo kdy. Každý z dokladů obsahuje písemný a obrazový popis artefaktu.

Štítky:

Dobroměřice, okr. Louny

Dobroměřice1.jpg
Zpráva s informacemi o výzkumu slovanského pohřebiště probíhajícím pravděpodobně roku 1930. List obsahuje také ručně nakreslenou mapu naleziště.

Drahelčice, okr. Praha-západ

Drahelčice1.jpg
Zpráva podává informaci o nálezu střepů a zvířecích kostí, které jsou nyní uloženy v Národním muzeu. Na artefakty bylo naraženo náhodou, při kopání staré hrušně, a všechny se řadí do knovízské kultury.

Dráchov, okr. Tábor

Dráchov1.jpg
M. Hrabě ve své nálezové zprávě z roku 1986 adresované Národnímu muzeu (konkrétně Dr. Sklenářovi) píše o nálezu většího množství kamenné industrie v okolí Dráchova. Jedná se údajně o pěstní klíny, drasadla a sekáče. To vše objevil M. Hrabě společně se svým biologickým kroužkem v navážce z místních polí.

Dřevěnice, okr. Jičín

Dřevěnice1.jpg
Korespondence mezi M. Svatou a J. Hralovou o darování kamenné industrie do sbírek Národního muzea. M. Svatá nabízí kamennou sekyrku a kladívko, které našla při sklízení řepy. Národní muzeum ve svém dopise děkuje paní Svaté za zájem, ale doporučuje, aby své nálezy odevzdala Jičínskému muzeu.

Dubá, okr. Česká Lípa

Dubá1a.jpg
J. Rataj si ve svém dopise Národnímu muzeu stěžuje na počínání novináře z časopisu Stezka, který chtěl provést "výzkum" v nově objevené jeskyni. Jeskyni se zbytky pravěkého osídlení nalezl Dr. Novák se svým archeologickým kroužkem.

Dubňany, okr. Hodonín

Dubňany1.jpg
Korespondence mezi Karlem Režným, kronikářem obce Dubňany, a Národním muzeem o poskytnutí informací o nálezech v Dubňanech. Muzeum ve svém dopise odpovídá, že v jeho inventáři jsou pouze tři artefakty z této lokality. Džbán a hrnek únětické kultury a amfora kultury se šňůrovou keramikou. Národní muzeum dále dodává, že více předmětů by se mohlo…