Show Menu

O archivu

Archiv na dosah

Cílem webu je zpřístupnění archivních materiálů Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea odborné i laické veřejnosti v rámci projektu MK ČR Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví.

Negativ 11373

Depozitář prehistorického oddělení v hlavní budově Národního muzea, základní sbírky, regály s dřevěnými bednami. ...více

Negativ 11862

Expozice Pravěk československého území, sál 3 v popředí s nálezy z doby bronzové ...více

Negativ 3067-A-2918

Pohřebiště z období stěhování národů v Čelákovicích-Záluží, hrob XXVI (31), rok 1930. ...více

Negativ 11157

Expozice "Od pravěku k českým Slovanům" (1948-1950), pohled na dlouhou vitrínu s instalací sbírkových předmětů z doby laténské. ...více

Negativ 3306-A-3157

Pohřebiště z období stěhování národů v Čelákovicích-Záluží, hrob XIII (18), rok 1930. Hrob jezdce s koněm, dělení hrobu na části před převozem do Národního muzea. ...více

Negativ 11150

První samostatná expozice archeologických sbírek v NM uspořádaná J. L. Píčem od roku 1894, sál č. 6, první polovina. ...více

Negativ 11951

Pohled na první sál archeologické expozice Pravěk československého území ...více

Nové položky

Hospozín, okr. Kladno

Hospozin1.jpg
Plán místa nálezu hrobů v Hospozíně a nákres lidské lebky. ...více

Mutějovice, okr. Rakovník

mutějovice 34.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu knovízského sídliště v Mutějovicích provedeném v roce 1968 J. Hralou a J. Fridrichem. ...více

Brod nad Tichou, okr. Tachov

Brod nad Tichou 6.jpg
Nálezová zpráva R. Turka o zjišťovacím výzkumu v Brodu n. T. Podezření na domnělou mohylu z hradištního období se nepotvrdilo, nálezy keramiky byly nejstarší ze 16. století. ...více

Buštěhrad, okr. Kladno

Buštěhrad6.jpg
Zpráva o nálezu listovitého kopí objeveném roku 1910 a darovaném muzeu K. Žeberou. Zpráva K. Žebery o nálezu pazourků a keramiky kultury s moravskou malovanou keramikou v roce 1926. ...více

Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice

Roudnice4.jpg
Dopis L. Káněho s kresbou nálezu keramiky a odpověď M. Slabiny. ...více