Show Menu

O archivu

Archiv na dosah

Cílem webu je zpřístupnění archivních materiálů Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea odborné i laické veřejnosti v rámci projektu MK ČR Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví.

Korál H1—57015

Deformovaný korálek, původně s válcovitým otvorem, ze žlutého opakního skla s průsvitnými modrobílými třikrát vrstvenými očky, sestavenými ve 4 skupinách po dvou. Žárem silně roztavený,… ...více

Korál H1—80765

Skleněný prsténcový korál čiré lehce nahnědlé barvy se žlutými nepravidelně vedenými příčnými proužky různé šířky. ...více

Korál H1—57014

Zlomek válcovitého korálku ze žlutého opakního skla s výzdobou z modrobílých dvakrát vrstvených oček sestavených ve 4 skupinách po dvou. ...více

Korál H1—80058

Zlomek skleněného prsténcového korálu kobaltově modré téměř neprůsvitné barvy se žlutými šroubovitě vedenými proužky (místy jsou proužky spojované a obloukovitě zahnuté a značně rozšířené). ...více

Negativ 11157

Expozice "Od pravěku k českým Slovanům" (1948-1950), pohled na dlouhou vitrínu s instalací sbírkových předmětů z doby laténské. ...více

Korál H1—80633

Část skleněného prsténcového korálu temně modrého téměř neprůsvitné barvy, na povrchu tři šroubovitě vedené proužky, přes ně podélné jantarově žluté prstence. ...více

Korál H1—80593

Část skleněného prsténcového korálu hnědavé až černé slabě průsvitné barvy s bílými nepravidelně rozmístěnými skvrnami. ...více

Korál H1—80048

Zlomek skleněného prsténcového korálu kobaltově modré lehce průsvitné barvy s bílými šroubovitě vedenými proužky v nepravidelných rozestupech. ...více

Nové položky

Korál H1—80606

IMG_0117.JPG
Drobný skleněný prsténcový korál temně modré průsvitné barvy s hrotitým výčnělkem (pravděpodobně výrobní vada). ...více

Korál H1—80125

IMG_0568.JPG
Zlomek temně hnědé (až nafialovělé) slabě průsvitné barvy s nepravidelně rozmístěnými žlutými tečkami. ...více

Korál H1—80639

H1-80639 (3).JPG
Skleněný prsténcový korál černé neprůsvitné barvy s úzkými nepravidelnými bílými proužky. ...více

Korál H1—80586

H180586 (3).JPG
Část skleněného prsténcového korálu temně modré kobaltové barvy (téměř neprůsvitný), na povrchu skoro černé. ...více

Korál H1—80767

H1-80767 (3).JPG
Zlomek skleněného prsténcového korálu čiré, jen lehce nazelenalé barvy (povrch zkorodován). ...více