Show Menu

O archivu

Archiv na dosah

Cílem webu je zpřístupnění archivních materiálů Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea odborné i laické veřejnosti v rámci projektu MK ČR Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví.

Negativ 11373

Depozitář prehistorického oddělení v hlavní budově Národního muzea, základní sbírky, regály s dřevěnými bednami. ...více

Negativ 11951

Pohled na první sál archeologické expozice Pravěk československého území ...více

Negativ 11862

Expozice Pravěk československého území, sál 3 v popředí s nálezy z doby bronzové ...více

Negativ 3067-A-2918

Pohřebiště z období stěhování národů v Čelákovicích-Záluží, hrob XXVI (31), rok 1930. ...více

Negativ 11157

Expozice "Od pravěku k českým Slovanům" (1948-1950), pohled na dlouhou vitrínu s instalací sbírkových předmětů z doby laténské. ...více

Negativ 3306-A-3157

Pohřebiště z období stěhování národů v Čelákovicích-Záluží, hrob XIII (18), rok 1930. Hrob jezdce s koněm, dělení hrobu na části před převozem do Národního muzea. ...více

Negativ 11150

První samostatná expozice archeologických sbírek v NM uspořádaná J. L. Píčem od roku 1894, sál č. 6, první polovina. ...více

Nové položky

Hospozín, okr. Kladno

Hospozin1.jpg
Plán místa nálezu hrobů v Hospozíně a nákres lidské lebky. ...více

Mutějovice, okr. Rakovník

mutějovice 34.jpg
Nálezová zpráva o výzkumu knovízského sídliště v Mutějovicích provedeném v roce 1968 J. Hralou a J. Fridrichem. ...více

Brod nad Tichou, okr. Tachov

Brod nad Tichou 6.jpg
Nálezová zpráva R. Turka o zjišťovacím výzkumu v Brodu n. T. Podezření na domnělou mohylu z hradištního období se nepotvrdilo, nálezy keramiky byly nejstarší ze 16. století. ...více

Buštěhrad, okr. Kladno

Buštěhrad6.jpg
Zpráva o nálezu listovitého kopí objeveném roku 1910 a darovaném muzeu K. Žeberou. Zpráva K. Žebery o nálezu pazourků a keramiky kultury s moravskou malovanou keramikou v roce 1926. ...více

Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice

Roudnice4.jpg
Dopis L. Káněho s kresbou nálezu keramiky a odpověď M. Slabiny. ...více