Show Menu

Poslední archeologická expozice Národního muzea

Deinstalace expozice v roce 2011

Po uzavření historické budovy Národního muzea pro veřejnost v červenci 2011 byla archeologická expozice deinstalována a sbírkové předměty byly převezeny a uloženy v centrálním depozitáři v Terezíně. Byl vyklizen prostor proudové vitríny a odstěhovány byly i velkorozměrové předměty, např. modely a hroby in situ, které se v expozici též nacházely. V rámci deinstalace byl také odborně prozkoumán a rozebrán dvojhrob jezdce s koněm z Čelákovic-Záluží z období stěhování národů.

Fotodokumentace z celé akce pokračuje na další stránce.