Show Menu

Poslední archeologická expozice Národního muzea

Rozebírání hrobu jezdce s koněm z Čelákovic-Záluží

 

Instalace hrobu v expozici NM
Hrob č. 18/XIII. jezdce s koněm ze Záluží u Čelákovic, datovaný do poloviny 6. století, byl do expozice "Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska" instalován pravděpodobně kolem roku 1966. V depozitářích Národního muzea se však nacházel od roku 1930, kdy byl jako jediný z tohoto pohřebiště pozdní fáze doby stěhování národů vyjmut v blocích in situ a převezen do Prahy. Bloků bylo celkem 5, jak je doloženo díky dobovým novinovým článkům (příloha Lidových novin ze srpna 1930) a jak se také ukázalo i při očištění hrobu v týdnu 11.15. 7. 2011. První dva dělily ostatky muže přibližně v oblasti pánve. Zbylé tři dělily kostru koně  oddělena byla hlava, přední a zadní část zvířete. 
Při instalaci v 60. letech 20. století byly bloky znovu sestaveny do dřevěného rámu, speciálně připraveného v expozici, upevněny smrkovými latěmi a zasypány hlínou, aby nebyly vidět spáry. Do všech čtyř rohů byly instalovány napodobeniny ohořelých kůlů, které jsou J. Schránilem (jeden z autorů výzkumu v Záluží) zmiňovány, ovšem nebyly vyjmuty společně s kostmi. Že se jedná o novodobé kopie, bylo definitivně potvrzeno při deinstalaci – všechny kůly nesly stopy opracování moderními nástroji.

Rozebírání hrobu, jeho průzkum a 3D skenování
Deinstalaci provedli Mgr. K. Urbanová (Národní muzeum Praha) a Mgr. R. Korený (Hornické muzeum Příbram). Vlastnímu rozebrání předcházelo studium archivních materiálů. Jelikož každý archeologický odkryv znamená zničení nálezové situace, byl hrob nejprve naskenován ve 3D, aby zůstal zachován pro další generace a případné revizní bádání. Poté přišly na řadu klasické metody dokumentace – kresba a fotografie. Teprve pak se mohlo přistoupit k opatrnému rozebírání hrobu a vyjímání ostatků muže i koně. Postup prací a veškeré nálezové situace byly průběžně dokumentovány. Lidské ostatky byly předány Antropologickému oddělení NM k antropologickému zhodnocení. Bednění s ostatky koně bylo rozebráno a později předáno k osteologickému zpracování. Hlína  výplň hrobu  byla z bednění odebrána, dána do pytlů pro následné proplavení.

V průběhu prací byla natočena reportáž o prozkoumání hrobu pro Českou televizi a Český rozhlas:
Česká televize  14. 7. 2011
Český rozhlas  Planetárium