Show Menu

Běstovice, okr. Ústí nad Orlicí

Běstovice1.jpg
Běstovice2.jpg
Běstovice3.jpg

Title

Běstovice, okr. Ústí nad Orlicí

Subject

Dopis a nálezová zpráva

Description

Dopis Karla Prudiče Národnímu muzeu o nálezu žárového pohřebiště na poli v obci Běstovice. Autor si v dopise zároveň stěžuje na to, že keramické nádoby, které odkryl popraskaly mrazem a žádá muzeum o radu, jak tomu u dalších nálezů předejít.

Creator

Karel Prudič

Date

1925

Rights

© Národní muzeum

Social Bookmarking

Geolocation